TÁC DỤNG CỦA LỰC

I. Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động

Chúng ta thường quan sát được sự biến đổi chuyển động (thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động) của các vật như sau:

- Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.

- Vật đang chuyển động, bị dừng lại

- Vật chuyển động nhanh lên.

- Vật chuyển động chậm lại.

- Vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác.

Lực không phải là nguyên nhân gây ra chuyển động. Lực chỉ là nguyên nhân gây ra sự thay đổi trạng thái chuyển động.

II. Sự biến dạng của vật

- Sự biến dạng là sự thay đổi hình dạng của một vật.

- Ví dụ:

+ Lò xo bị kéo dãn dài ra

+ Quả bóng bàn bị méo

+ Đệm cao su bị nún,…


Kết luận:

Lực tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động của vật, làm biến dạng vật hoặc đồng thời làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và làm biến dạng vật.

 

Sơ đồ tư duy về tác dụng của lực - KHTN 6 - Chân trời sáng tạo