1. Đặc điểm của vi khuẩn
 Vi khuẩn là gì?
   - Vi khuẩn là nhóm sinh vật có cấu tạo tế bào nhân sơ, kích thước hiển vi.
 Vi khuẩn có các hình dạng chính nào?
   - Đa số vi khuẩn có hình que, hình cầu, hình xoắn, hình dấu phẩy…
 Vi khuẩn có cấu tạo như thế nào?
   - Vi khuẩn có cấu tạo bởi các thành phần chính là: thành tế bào, màng tế bào, chất tế bào và vùng nhân. Một số vi khuẩn có thể có lông bơi hoặc roi bơi để di chuyển.

2. Vai trò của vi khuẩn
Vi khuẩn có lợi ích gì đối với tự nhiên và đối với con người?
 - Đối với tự nhiên: 
   + Tham gia vào quá trình phân hủy xác sinh vật và chất thải hữu cơ làm sạch môi trường.
 - Đối với con người: 
   + Chế biến thực phẩm

Vi khuẩn có tác hại gì?
  - Vi khuẩn gây bệnh cho con người, động thực vật…
  - Vi khuẩn làm hư hỏng thực phẩm, làm thức ăn bị ôi thiu

Biện pháp để phòng chống bệnh do vi khuẩn gây ra chúng ta cần làm gì?
- Để phòng chống bệnh do vi khuẩn gây ra chúng ta cần:
   + Vệ sinh cá nhân
   + Vệ sinh môi trường
   + Bảo quản thực phẩm đúng cách.


https://vietjack.com/khoa-hoc-tu-nhien-6-ct/ly-thuyet-bai-25-vi-khuan.jsp#:~:text=Vi%20khu%E1%BA%A9n%20l%C3%A0%20g%C3%AC%3F,h%C3%ACnh%20xo%E1%BA%AFn%2C%20h%C3%ACnh%20d%E1%BA%A5u%20ph%E1%BA%A9y%E2%80%A6