Legion War là một trò chơi quân sự với bản độ lục giác 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wygame.legionwar

 

Có nhiều chủng tộc để bản khám phá : loài người, robot, thây ma, thú , rồng, ... Hãy chọn chủng tộc mà bạn thích và lãnh đạo họ mang vinh quang về cho quốc gia