1) Một số sinh vật : khỉ, nhện, rùa, bọ, cá, chim, vi khuẩn, cây dương xỉ, cây thông, hoa sen.
     Từ đó, em hãy nhận xét về thế giới sống

2) Thế giới sống có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? 
   Trên cơ sở đó, em hãy phân loại các sinh vật trong câu 1

3) Hãy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống.

4) Sinh vật có những cách gọi tên nào?

5) Sinh vật được chia thành mấy giới? Kể tên một số đại diện sinh vật thuộc mỗi giới.
 

6) Tên khoa học của loài người là: Homo sapiens Linnaeus, 1758. Xác định tên giống, loài, tác giả, năm tìm ra loài đó.

7) Xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại Con thỏ, Con cá, Con chim, Hoa sen

8) Em hãy cho biết cách xây dựng khóa lưỡng phân

9) Cho biết các sinh vật sau thuộc giới nào
Vi khuẩn, Con gà, Con ong, Trùng roi, Cỏ, Con ếch, Cây phượng, Nấm


Đáp án 
1) Nhận xét: Thế giới sống vô cùng đa dạng và phức tạp

2)Theo đặc điểm tế bào
  Tế bào nhân sơ: khỉ, chim, rùa, nhện, bọ, cá
  Tế bào nhân thực: cây dương xỉ, cây thông, cây hoa sen
Theo môi trường sống:
  Môi trường nước: cá, rùa, hoa sen, vi khuẩn
  Môi trường cạn: khỉ, nhện, bọ, cây dương xỉ, cây thông
Theo mức độ tổ chức cơ thể:
  Cơ thể đơn bào: vi khuẩn
  Cơ thể đa bào: khỉ, nhện, rùa, bọ, cá, chim, cây dương xỉ, cây thông, cây hoa sen

3) Các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong đời sống là: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.

4) Sinh vật có những cách gọi tên như sau: tên phổ thông, tên khoa học, tên địa phương.
5) Giới thực vật: cỏ, hoa, lúa, rêu...
    Giới nấm: nấm men, nấm sợi, nấm mốc
    Giới động vật: gấu, cá, chim, khỉ,...
    Giới nguyên sinh: tảo, nấm nhầy, trùng roi,...
    Giới Khởi sinh: vi khuẩn E.coli,...
6)
Tên giống: Homo
Tên loài: sapiens
Tác giả: Linnaeus
Năm tìm ra: 1758

7) Con thỏ: đi bằng chân
   Con cá: bơi
   Con chim: đi bằng chân và bay
   Hoa sen: không di chuyển được

8) Cách xây dựng khóa lưỡng phân: là dựa trên một đôi đặc điểm đối lập để phân chia chúng thành hai nhóm cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn lại một sinh vật.

9)
Vi khuẩn - giới khởi sinh
Con gà - giới động vật
Con ong - giới động vật
Trùng roi - giới nguyên sinh
Cỏ - giới thực vật
Con ếch - giới động vật
Cây phượng - giới thực vật
Nấm - giới nấm