Bài toán đếm tam giác lớp 2, đang thu hút ngàn lượt suy đoánĐếm có bao nhiêu hình tam giác ?

Nhận xét