https://dashboardpack.com/live-demo-preview/?livedemo=378790

AdminLTE là một template HTML mã nguồn mở để các bạn có thể add vào project củn mình

 AdminLTE bao gồm các mẫu template HTML dựa trên khung CSS Bootstrap 3, được sử dụng để làm giao diện người dùng cho các ứng dụng phụ trợ. Được xây dựng dựa trên Bootstrap, AdminLTE sẽ cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh và xây dựng các trang quản trị. Phần mềm này có khả năng tùy biến cao và dễ sử dụng, phù hợp với nhiều độ phân giải màn hình từ thiết bị di động nhỏ cho đến máy tính để bàn lớn.

AdminLTE được phát triển bởi almsaeedstudio.com.