https://www.redmine.org/

Redmine là một công cụ website mã nguồn mở miễn phí  dùng để quản lý một dự án, theo dõi và kiểm soát các vấn đề xảy ra trong suốt quá trình triển khai dự án. Người dùng dễ dàng thao tác, sư dụng quản lý cùng lúc nhiều dự án hoặc kết nối các dự án có sự liên quan với nhau.