Lý thuyết

 • Mục tiêu

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm quản lý services và các ví dụ về S3 và RDS.

 • Tổng quát
      


Các servies được quản lý hoàn toàn bởi Amazon Web Services (AWS). Có nhiều dịch vụ của AWS đòi hỏi người dùng phải tự mình thực hiện công tác quản trị hệ thống vốn dĩ rất phức tạp.

Ví dụ: Amazon EC2 đòi hỏi administrator phải tự phân chia partition, cấu hình driver, cài đặt và cập nhật phần mềm, cấu hình firewall, sao lưu dữ liệu ...

Đây là những việc khó, tốn nhiều thời gian, công sức nhưng lại không mang lại lợi ích thực sự về mặt kinh doanh cho khách hàng thì nên để các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ 3. 

Keyword cần nhớ các việc như trên được gọi là Undifferentiated Heavy lifting.

AWS cung cấp nhiều dịch vụ mạng để quản lý các services mà giúp giảm thiểu công sức của khách hàng trong việc quản lý và vận hành các dịch vụ đó, việc vận hành và quản lý hoàn toàn do AWS thực hiện, khách hàng chỉ cần lựa chọn các tùy chọn và tham số để hệ thống hoạt động. Ví dụ:

 • Amazon S3

Được quản lý với AWS, tự động copy dữ liệu ra các availability zone khác nhau trong cùng một vùng, nhờ đó dữ liệu lưu trong S3 đạt mức an toàn là 99,999999999%.

 • Amazon Relation Database Service RDS

Thay vì tự cài đặt và quản lý database trong EC2 instance, thì chúng ta có thể sử dụng Amazon RDS. RDS có những ưu điểm như:

  • Hỗ trợ nhiều loại database như MySQL, Oracle, MSSQL, Postgresql và hiện tại đang thử nghiệm Aurora là phiên bản tương thích với MySQL,.... Khi sử dụng RDS khách hàng chỉ cần lựa chọn cấu hình của DB server. Tất cả những công việc như cài đặt, cập nhật, tăng giảm cấu hình, tối ưu hiệu suất, sao lưu,.. hoàn toàn do AWS tự động thực hiện.
  • Cho phép khách hàng thay đổi cấu hình server trong quá trình hoạt động, to lên hoặc bé đi.. cho phù hợp với yêu cầu và tối ưu về chi phí.
  • Tại một số vùng, tùy theo loại database mà khách hàng lựa chọn, RDS cho phép tự động replicate data giữa nhiều aviability zone trong vùng đó để nâng cao mức độ an toàn cho CSDL.

Tuy nhiên RDS cũng có một vài hạn chế như khách hàng chỉ có thể kết nối đến và sử dụng các CSDL mà không thể trực tiếp truy cập vào từng server.

 • Các nguồn tài liệu tham khảo về AWS:
  • Service Documentation : https://docs.aws.amazon.com/ 
   Các bạn có thể tìm thấy các thông tin mô tả từ tổng quan đến chuyên sâu các dịch vụ của AWS
  • White Papershttps://aws.amazon.com/whitepapers/
   White papers -  Sách trắng - giới thiệu chuyên sâu về AWS theo từng chủ đề. Ví dụ như triển khai Sharepoint trên AWS
  • Videos & Webinars : https://www.youtube.com/user/AmazonWebServices
   Là tập hợp các video bài giảng về AWS.
  • AWS Blog : https://aws.amazon.com/blogs/aws/
   Blog chính thức của AWS, cung cấp thông tin về các dịch vụ tính năng mới nhất của AWS, hàng tuần AWS đều cho ra các dịch vụ, tính năng mới nên bạn cần cập nhật thông tin trên blog thường xuyên

Điều quan trọng các bạn cần nhớ là khi thiết kế hệ thống trên AWS, hãy tận dụng các managed services càng nhiều càng tốt để giảm workload cho server, EC2 instance của mình cũng như giảm công sức và thời gian quản lý hệ thống/

Câu hỏi

Service nào sau đây là AWS database service ?
A. Amazon S3
B. Amazon RDS
C. Amazon ElastiCache
D. Tất cả các phương án trên đều sai