Lý thuyết

 • Mục tiêu

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại instance và các gói dịch vụ của Amazon EC2 .

 • Tổng quát

Amazon EC2 có nhiều loại instance để bạn lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu. Mỗi loại instance cung cấp một loại năng lực tính toán ổn định cho khách hàng, tiền được tính theo thời gian sử dụng thực tế.

       


 • Standard Instance thế hệ đầu tiên có mã M1: là loại instance cân đối giữa năng lực tính toán và giá thành thấp. Nó phù hợp với đa số các loại ứng dụng
 • Standard Instance thế hệ thứ hai có mã M3: là loại instance tiêu chuẩn, có năng lực tính toán cao hơn M1. Nó phù hợp với ưng dụng yêu cầu nhiều Memory và CP như ưng dụng xử lý encoding hoặc hệ thống quản trị nội dung có lượng truy cập lớn.
 • High Memory instance : là instance cung cấp nhiều memory cao, phù hợp với các ứng dụng có throw/push cao như database
 • High CPU instance : là instance cung nhiều CPU, phù hợp với ứng dụng có nhu cầu tính toán cao
 • Ngoài ra còn có loại instance chuyên cho lưu trữ, chuyên cho tạo Cluster,...

Amazon đưa ra nhiều gói dịch vụ cho bạn lựa chọn để tiết kiệm chi phí tối đa:

 • On demand instances : bạn chỉ cần trả số tiền đúng bằng số giờ thực tế bạn sử dụng, không cần phải trả tiền đặt trước và không cần cam kết sử dụng lâu dài. Là gói bạn sẽ đăng ký máy chủ khi cần thiết và trả lại khi sử dụng xong
 • Reserved instances: là gói bạn cần trả trước một số tiền. Bù lại bạn sẽ được giảm giá đáng kể. Gói này phù hợp với các ứng dụng đang chạy ổn định lượng tải dự đoán được
 • Gói đấu giá ( Spot instances ) : Amazon luôn có các máy chủ nhàn rỗi, khách hàng sẽ đấu giá đẻ được sử dụng những máy chủ này. Mức giá thắng cuộc sẽ được quyết định tự động dựa trên mức giá đưa ra của các khách hàng và số lượng EC2 nhàn rỗi. Nếu mức giá bạn đưa ra lớn hơn mức giá thắng cuộc thì bạn sẽ được sử dụng máy chủ đó, nhưng đến khi mức giá của bạn thấp hơn mức giá thắng cuộc thì bạn sẽ bị thu hồi máy chủ đó.

Vậy trong trường hợp nào thì nên sử dụng loại instance nào ?  Hãy xem ví dụ sau đây

Trên hình là đường cong thể hiện nhu cầu tài nguyên tính toán:

 • Dưới mức 3000 là thể hiện ứng dụng chạy ổn định, chúng ta nên dùng gói đặt trước.
 • Với trường hợp nhu cầu thay đổi nhiều thì nên sử dụng gói On Demand hoặc Spot.

Câu hỏi

Amazon cung cấp bao nhiêu gói dịch vụ cho EC2 ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4