1. Thiết kế giao diện như hình
2. Nhập số tiền gửi , lãi suất ngân hàng mỗi tháng, số tháng gửi
    Kết quả sẽ hiện ra số tiền khách hàng sẽ nhận được, sau khi tính lũy kế