Giải phương trình bậc hai

Nhập các hệ số:

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x1 = -2, x2 = -3