SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THCS – THPT ĐÔNG DU ( Đề thi có 01 trang) KỲ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN TOÁN: KHỐI 10 Thời gian làm bài : 45 phút không kể thời gian phát đề Họ và tên học sinh : …………………………………….. Số báo danh: ………………………….. Lớp: …………. Câu 1. (2đ) Cho hình chữ nhật ABCD, AB AD   3; 4 Hãy tính? a. AB AD    b. 2 3 AB AD    Câu 2. (1đ)Cho ABC có đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AM. Chứng minh các đẳng thức vectơ sau: a) AB CI AI CB      b) 2 0 IA IB IC       Câu 3. (2đ) Cho các véc tơ : a   (2; 3)  , b  ( 5;1)  và c   ( 5; 12)  . a. Tính toạ độ véc tơ u ab   2 3    . b. Phân tích vectơ c  theo hai vectơ a  và b  . Câu 4. (2.5đ)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(4;1); B(0;3); C(1;2). a. Chứng minh ba điểm A, B, C lập thành ba đỉnh của một tam giác. b. Tìm tọa độ của trung điểm cạnh AB. c. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. d. Tìm tọa điểm điểm D của hình bình hành ABCD. e. Tìm tọa độ điểm E thuộc trục hoành sao cho AE BE  đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 5. (1đ)Cho hình bình hành ABCD. Gọi M là trung điểm của AB. a. Tính DM  theo DA  và DC  ; b. Gọi N là điểm thỏa mãn NC NA   2 0    . Chứng minh D, N, M thẳng hàng. Câu 6. (0.75đ)Cho tam giác ABC.Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn 3 2 MA MB MC MB MC         Câu 7. (0.75đ) Biết tháp Eiffel ở thủ đô Paris nước Pháp có chiều cao là 324m. Khi xây dựng người ta thiết kế theo tỉ lệ vàng. Tính độ cao từ mặt đất tới tầng 2 của tháp (Đoạn AB) HẾT    Mã đề thi 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THCS – THPT ĐÔNG DU ( Đề thi có 01 trang) KỲ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN TOÁN: KHỐI 10 Thời gian làm bài : 45 phút không kể thời gian phát đề Họ và tên học sinh : …………………………………….. Số báo danh: ………………………….. Lớp: …………. Câu 1. (2đ) Cho hình vuông ABCD, AB  5 Hãy tính? a. AB AD    b. 3 2 AB AD    Câu 2. (1đ) Cho ABCD là tứ giác. M, N lần lượt là trung điểm của AC và BD. Chứng minh: a. AB DC AC DB      ; b. 2MN MB MD      ; Câu 3. (2đ) Cho các véc tơ : a  (1;2)  , b  (2;5)  và c  (2;6)  . a. Tính toạ độ véc tơ u ab   2 3    . b. Phân tích vectơ c  theo hai vectơ a  và b  . Câu 4. (2.5đ)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(4;3); B(1;3); C(1;-3). a. Chứng minh ba điểm A, B, C lập thành ba đỉnh của một tam giác. b. Tìm tọa độ của trung điểm cạnh AB. c. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. d. Tìm tọa điểm điểm D của hình bình hành ABCD. e. Tìm tọa độ điểm E thuộc trục tung sao cho AE BE  đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 5. (1đ) Cho tam giác ABC có M,I lần lượt là trung điểm của BC,AM và D là điểm thỏa mãn 3AD AC    . a. Phân tích vectơ BD BI ,   theo AB AC ,   . b. Chứng minh B, I, D thẳng hàng. Câu 6. (0.75đ)Cho tam giác ABC.Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn MA BC MA MB      Câu 7. (0.75đ) Để cỗ vũ cho trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại Asiad 2018.Hội cổ động viên Việt nam đã may lá quốc kì cỡ lớn diện tích 405m2 . Biết quốc kì có chiều dài và chiều rộng theo tỉ lệ vàng. Tính chiều dài và chiều rộng của lá cờ trên.