21. Công dụng của phím Print Screen là gì?
22. Công dụng của Recycle Bin trong Windows?
23. Công dụng của Windows Explorer dùng để:
24. Font chữ nào sau đây thuộc bảng mã TCVN3 (ABC)
25. Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là :
26. Hệ điều hành là gì ?
27. Hộp điều khiển sử dụng trong việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là :
28. Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 600x800 lên 1024x768 thì:
29. Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 1024x768 xuống 600x800 thì:
30. Khái niệm hệ điều hành là gì ?
31. Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 1024x768 xuống 600x800 thì:
32. Bạn sẽ làm gì để di chuyển cửa sổ ứng dụng trên Windows ?
33. Các tập tin sau khi được chọn và xóa bằng phím Shift + Delete:
34. Các thông số 1280 x 1024, 1280 x 720, 1152 x 864 là những thông số dùng để thiết lập :
35. Bảng mã nào trong ứng dụng gõ tiếng Việt Unikey, được sử dụng cho font chữ Tahoma
36. Cho biết cách sử dụng bàn phím ảo ( On Screen Keyboard ) trong hệ điều hành Windows:?
37. Các bộ mã dùng để gõ dấu tiếng Việt, bạn sử dụng lựa chọn nào?
38. Các phần mềm dùng để nén tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?
39. Cho biết cách xóa một tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle Bin?
40. Cho biết thao tác hiệu chỉnh ngày tháng năm trong Hệ điều hành Windows 7 :