21. Phần mềm nào sau đây không phải là hệ điều hành máy tính?
22. Phần mềm nào sau đây sử dụng mã nguồn mở?
23. Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 2010 cho phép:
24. Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 2010 cho phép:
25. Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 2010 cho phép:
26. Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word cho phép:
27. Phím tắt nào sau đây để dịnh dạng chữ viết đậm:
28. Thao tác nào sau đây sẽ kích hoạt lệnh Paste:
29. Tổ hợp phím Ctrl + Z dùng để:
30. Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word 2010, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:
31. Trong File văn bản Microsoft Word 2010 sử dụng phím nóng nào để chọn tất cả văn bản?
32. Trong khi làm việc với Word 2010, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
33. Trong Microsoft Word 2010, để canh văn bản giữa trang in bạn sử dụng tổ hợp phím:
34. Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới
35. Trong Microsoft Word, ta có thể hiệu chỉnh đơn vị đo lường của thước sang những đơn vị nào sau đây:
36. Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
37. Trong Microsoft Word, thiết lập cấu hình cho trang in bao gồm:
38. Trong Page Setup mục Gutter dùng để quy định:
39. Trong soạn thảo Word 2010 , muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:
40. Trong soạn thảo Word 2010, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), bạn thực hiện: