Hóa 8 Chương 1 Bài 6 Nguyên tố hóa học

  


.
.

Bình chữa cháy CO2 :

   Có khí CO2 được nén ở dạng lỏng với nhiệt độ rất lạnh khoảng -79 độ C

    Khí CO2 hóa lỏng trong bình chữa cháy sau khi xịt ra sẽ có dạng khí lạnh giúp thu nhiệt ngọn lửa đang cháy và làm loãng nồng độ oxy giúp làm cho đám cháy tắt nhanh chóng. Tuy nhiên, do quá lạnh nên khí co2 có thể gây bỏng lạnh nếu như xịt trúng người

Bình chữa cháy bột :
    Có chứa khí đẩy thường là N2 dùng để đẩy bột chất chữa cháy NaHCO3 ra ngoài. 
    Bột NaHCO3 sẽ tác dụng với nhiệt để sinh ra khí CO2 “làm ngạt” đám cháy
        NaHCO3 => Na2CO3 + CO2 + H2O.

Amoniac NH3 là chất khí không màu, mùi khai, có trong nước tiểu
được dùng để sản xuất axit , phân bón, nhiên liệu tên lửa

Muối ăn có công thức hóa học là NaCl

Đá vôi CaCO3 là loại đá trầm tích, thường có màu trắng, độ cứng 3 (không bằng đá cuội)
dùng để sản xuất ra vôi, sơn , xử lí nước hấp thụ khí độc ở đáy ao, ....


Khí CO2 có trong hơi thở của con người, động vật
                 được dùng để sản xuất nước ngọt có ga, bình chữa cháy

.


Nhận xét