1. Để mở 1 ảnh trong Paint

   Nhấn menu File chọn Open 

   


   Cửa sổ Open tiêu chuẩn để mở file sẽ xuất hiện. Bạn cần chọn file (1) và sau đó nhấp vào nút Open (2).

Kết quả

   


Cách này, nhược điểm là chỉ mở được một file. Khi bạn open file ảnh thứ hai, file ảnh một sẽ biến mất 


2. Để mở nhiều ảnh cùng lúc trong Paint

2.1 Chỉnh tăng kích thước canvas để có thể chứa được nhiều ảnh

Khi ứng dụng Paint khởi chạy bạn sẽ nhìn thấy một canvas màu trắng xuất hiện trên màn hình.

Tưởng tượng canvas là một mảnh giấy, và bạn có thể vẽ hoặc viết lên đó. Bạn điều chỉnh kích thước canvas trước để có thể chứa được nhiều ảnh

   


2.2 Dùng tính năng copy để dán ảnh vào Paint

Mở thêm 1 chương trình paint thứ hai, và open file ảnh thứ nhất vào

Sau đó dùng ctrl+A, để chọn nguyên bức ảnh. Hoặc là kéo chọn một phần bức ảnh mà mình muốn copy. Sau đó nhấn ctrl + C để copy bức ảnh

   


Quay lại chương trình Paint thứ nhất, nhấn Ctrl+V để dán bức ảnh vào. Dùng chuột để kéo bức ảnh tới vị trí mình muốn trên Canvas trắng rộng lớn

   

Làm tương tự. Dùng chương trình Paint thứ hai mở tấm ảnh thứ 2. Rồi copy ảnh qua chương trình paint thứ nhất. Kết quả 

   


4. Bài tập 

   1.a. Down, save 5 tấm ảnh nhân vật này về máy . 

          

   1.b. Và tạo một file ảnh chứa cả 5 nhân vật đó như hình sau