Cuốn sách “Vở tập vẽ lớp 5” do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành nhằm giúp các em học sinh lớp 5 thực hành các bài vẽ và trang trí trên lớp.