141. Trong máy tính, bộ nhớ ROM (Read Only Memory) không dùng để:

 
 
 
 
142. Trong ứng dụng Windows Explore, di chuyển là kết hợp 2 lệnh :
 
 
 
 
143. Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN là viết tắt của từ, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
144. Trong ứng dụng Windows Explore, sao chép là kết hợp 2 lệnh :
 
 
 
 
145. Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?
 
 
 
 
146. Trong Win7 để khởi động lại máy, phát biểu nào sau đây là sai:
 
 
 
 
147. Trong máy tính ROM có nghĩa là gì ?
 
 
 
 
148. Trong Win7 để tắt máy tính đúng cách ta chọn?
 
 
 
 
149. Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy?
 
 
 
 
150. Nội dung nào không phải là hệ điều hành máy tính?
 
 
 
 
151. Từ viết tắt chỉ bộ nhớ ngoài của máy vi tính là?
 
 
 
 
152. Đặc điểm nào không có ở bộ nhớ RAM (Random Access Memory):
 
 
 
 
153. Virus tin học là gì?
 
 
 
 
154. Để liên kết các máy tính trong một khu nhà có hai tòa nhà cách nhau khoảng 500m, người ta dùng mạng gì?
 
 
 
 
155. Virus tin học thực chất là gì, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
156. Thiết bị xuất của máy tính là?
 
 
 
 
157. Trên máy tính cá nhân RAM là bộ nhớ
 
 
 
 
158. Thiết bị xuất dùng để đưa các kết quả đã xử lý cho người sử dụng. Thiết bị xuất thông dụng nhất hiện nay là:
 
 
 
 
159. Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là?
 
 
 
 
160. Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là:?