Cuốn sách Tin học dành cho THCS sách giáo viên quyển 3 – Lớp 8 nằm trong bộ sách 4 quyển về Tin học dành cho trung học cơ sở – sách giáo viên từ lớp 6,7,8,9 được biên soạn nhằm giúp các thầy cô giáo nâng cao phương pháp, kỹ năng, định hướng để giảng dạy cho các em học sinh về bộ môn này.