Cuốn sách “Tài liệu chuyên toán trung học cơ sở toán 9 tập 2 – Hình Học” do tác giả Vũ Hữu Bình làm chủ biên, biên soạn gồm 14 chuyên đề cơ bản và 3 chuyên đề nâng cao. Ở mỗi chuyên đề cơ bản, cuốn sách không lặp lại các nội dung đã có trong sách giáo khoa mà chỉ tóm tắc kiến thức cơ bản, đồng thời bổ sung thêm 1 số kiến thức cơ bản cần thiết. Do đó, khi giảng dạy các chuyên đề, các thầy cô giáo nên sử dụng kết hợp tài liệu này với sách giáo khoa. Các ví dụ minh họa được chọn lọc nhằm giúp học sinh biết cách giải và trình bày một số dạng toán nâng cao thường gặp.