Cuốn sách “Rèn kĩ năng Tập làm văn lớp 4 Tập 1” do Lê Ngọc Điệp làm chủ biên, biên soạn theo phương pháp giảng dạy đổi mới, giúp học sinh rèn luyện để phát triển tư duy và các kĩ năng viết văn (câu, đoạn, bài), đồng thời cũng giúp cho học sinh có kĩ năng tự học, tự rèn luyện để hoàn thành tốt môn Tiếng Việt.

Nội dung mỗi tiết xây dựng trên cơ sở chuẩn kiến thức và kỹ năng trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4. Để đạt được yêu cầu giảng dạy theo định hướng cá thể, có một vài ngữ liệu và hình thức được thay đổi cho phù hợp.

Cấu trúc của mỗi tiết thường gồm hai phần :

  • Nhận xét : Các bài tập hướng dẫn học sinh nhận xét, phân tích ngữ liệu nhằm rút ra nội dung cần biết về kĩ năng Tập làm văn.
  • Luyện tập : Các bài tập dùng để rèn luyện các kĩ năng đã học ở phần Nhận xét.