Cuốn sách “Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 8” của tác giả Huỳnh Văn Út cung cấp cho các em các dạng bài toán hóa chọn lọc, cũng như các phương pháp tiếp cận giải các bài tập hóa từ cơ bản đến nâng cao. Để từ đó các em tự rèn luyện,tích lũy kiến thức và hoàn thành tốt các bài tập hóa học.