Tổng số tiết: 1 tiết/tuần x37 tuần = 37 tiết

Học kì I: 1 tiết/ tuần x 19 tuần = 19 tiết

Học kì II: 1 tiết/ tuần x 18 tuần = 18 tiết

HỌC KÌ I

Chương I: QUANG HỌC

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI DẠY

GHI CHÚ

1

1

Bài 1: Nhận biết ánh sáng-Nguồn sáng và vật sáng

2

2

Bài 2: Sự truyền ánh sáng

3

3

Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

4

4

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

5

5

Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

6

6

Bài tập

7

7

Bài 6: Thực hànhvà kiểm tra thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Mục II: Không bắt buộc, lấy điểm HS 2

8

8

Bài 7: Gương cầu lồi

9

9

Bài 8: Gương cầu lõm

10

10

Bài 9: Tổng kết chương I: Quang học

11

11

Kiểm tra 1 tiết

Chương II. ÂM HỌC

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI DẠY

GHI CHÚ

12

12

Bài 10: Nguồn âm

C9 không bắt buộc Hs thực hiện

13

13

Bài 11: Độ cao của âm

14

14

Bài 12: Độ to của âm

C5,C7 không yêu cầu Hs trả lời.

15

15

Bài 13: Môi trường truyền âm

16

16

Bài 14: Phản xạ âm- Tiếng vang

TN h.14.2 không bắt buộc thực hiện.

17

17

Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn

18

18

Ôn tập kiểm tra HKI

19

19

Kiểm tra HK I

HỌC KÌ II

Chương III. ĐIỆN HỌC

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI DẠY

GHI CHÚ

20

20

Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

21

21

Bài 18: Hai loại điện tích

22

22

Bài 19: Dòng điện-Nguồn điện

23

23

Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện-Dòng điện trong kim loại

24

24

Bài 21: Sơ đồ mạch điện- Chiều dòng điện.

25

25

Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

26

26

Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Mục : Tìm hiểu chuông điện đọc thêm.

27

27

Ôn tập

28

28

Kiểm tra 1 tiết

29

29

Bài 24: Cường độ dòng điện

30

30

Bài 25: Hiệu điện thế

31

31

Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

32

32

Bài 27: Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Lấy điểm HS 2

33

33

Bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

34

34

Bài 29: An toàn điện khi sử dụng điện

35

35

Tổng kết chương III: Điện học

36

36

Ôn thi học kì II

37

37

Kiểm tra HK II