BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT
CUỐI KÌ 2 
  Học sinh:  ............................................................................................................................   Lớp: 2 ......      Điểm:                   
                                                                                 


                                                                                                                                   
1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: Dùng vào tiết ôn tập (Đọc và trả lời câu hỏi)
I/ PHẦN ĐỌC
A. PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)
- Yêu cầu học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng một đoạn trong số các bài sau, trả lời  câu hỏi nội dung kèm theo.
Đề 1: Bài Những quả đào đoạn “Sau một chuyến đi xa … Ông hài long nhận xét” (Tiếng Việt 2B, trang 18).
Câu hỏi: Người ông đã chia những quả đào cho ai?
Đề 2: Bài Ai ngoan sẽ được thưởng  đoạn “Các em nhỏ đứng thành vòng rộng… đến hết” (Tiếng Việt 2B, trang 34)
Câu hỏi: Vì sao Tộ không dám nhận kẹo Bác chia?  
Đề 3: Bài Chuyện quả bầu  đoạn "Trước khi về rừng........hai vợ chồng thoát nạn” (Tiếng Việt 2B,trang 57)
Câu hỏi: Hai vợ chồng làm gì để thoát nạn ?
Đề 4: Bài Bóp nát quả cam đoạn “Vừa lúc ấy … cho Quốc Toản một quả cam” (Tiếng Việt 2B, trang 70)
Câu hỏi: Vì sao Vua tha tội và ban cho Quốc Toản quả cam quý?
Đề 5: Bài Người làm đồ chơi đoạn “Dạo này hàng của bác … cảm động ôm lấy tôi” (Tiếng Việt 2B, trang 81)
Câu hỏi: Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra phần kiến thức môn Tiếng Việt (Kiến thức về từ và câu).  (6đ) (35 phút)
Đọc bài sau và trả lời các câu hỏi:
Cá rô lội nước
Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ chúng chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.
                                                                                    (Theo Tô Hoài)

Câu 1. Cá rô có màu như thế nào? khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: (M1:0,5)
A. Giống màu đất.              B. Giống màu bùn.               C. Giống màu nước
Câu 2. Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu? khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:(M1: 0,5)
A. Ở các sông.         B. Trong đất.                         C. Trong bùn ao.
Câu 3. Đàn cá rô lội ngược trong mưa tạo ra tiếng động như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:(M1:0,5)
A. Như cóc nhảy.               
B. Rào rào như đàn chim vỗ cánh. 
C. Nô nức lội ngược trong mưa.
Câu 4.Câu”Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch.” thuộc kiểu câu gì? khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: (M2: 0,5)
A. Ai là gì?                   B.  Ai thế nào?                                                          C.  Ai làm gì?         

Câu 5. Trong câu: “Ông em trồng cây táo để ăn quả” bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi gì?(M3:1)
A. Để làm gì?                     B. Vì sao?                             C. Khi nào?
Câu 6. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: ( M2:1)
      Nóng - ..........; yếu - ..............; to - ................; dài - .............; thấp - .................
Câu 7. Viết lại câu sau cho đúng chính tả: chiều nay, bình có đi lao động không.(M3:1)
.............................................................................................................................................
Câu 8. Đặt câu hỏi trả lời cho bộ phận in đậm trong câu sau: (M4:1)
"Mùa đông đến, chim én bay về phương Nam tránh rét"
............................................................................................................................................................
BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT
CUỐI KÌ 2
  Học sinh:  ............................................................................................................................   Lớp: 2 ......      Điểm:                   
                                                                                 


                                                                                                                                    Bài kiểm tra viết
Thời gian làm bài: 35 phút.
                   
1. Chính tả (20 phút): Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn tóm tắt bài  “Bóp nát quả cam” (trang 75, sách Tiếng Việt 2- Tập 2B1). (4đ)
   


2. Tập làm văn (6đ)
 (35 phút) Viết đoạn văn ngắn về loài quả em thích theo gợi ý sau:
  
a) Đó là quả gì?
b) Màu sắc hình dáng như thế nào?
c) Quả có mùi vị gì?
 
 


       HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
           Môn: Tiếng Việt
Đáp án và biểu điểm:
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm, gồm đọc đoạn trong bài đã học và trả lời 1 câu hỏi – thực hiện trong tiết ôn tập cuối HKII
2. ĐÁP ÁN PHẦN CÂU HỎI: (1 điểm)
Đề 1: Bài Những quả đào đoạn “Sau một chuyến đi xa … Ông hài long nhận xét” (Tiếng Việt 2B, trang 18).
Đáp án: người ông chia quả to cho bà và quả nhỏ cho các cháu.
Đề 2: Bài Ai ngoan sẽ được thưởng  đoạn “ Các em nhỏ đứng thành vòng rộng  … đến hết” (Tiếng Việt 2B, trang 34)
Đáp án: Vì hôm nay Tộ không vang lời cô, Tộ chưa ngoan.  
Đề 3: Bài Chuyện quả bầu  đoạn "Trước khi về rừng........hai vợ chồng thoát nạn” (Tiếng Việt 2B,trang 57)
Đáp án: Hai vợ chồng lấy một khúc gỗ to, khoét rỗng ruột, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, chui vào đó.
Đề 4: Bài Bóp nát quả cam đoạn “Vừa lúc ấy … cho Quốc Toản một quả cam” (Tiếng Việt 2B, trang 70)
Đáp án: Vì Vua thấy Quốc Toản còn nhỏ mà đã biết lo cho việc nước nên tha tội và thưởng cho quả cam.
Đề 5: Bài Người làm đồ chơi đoạn “Dạo này hàng của bác … cảm động ôm lấy tôi” (Tiếng Việt 2B, trang 81)
Đáp án: hàng của bác Nhân dạo này bị ế, có nhiều đồ chơi mới bằng nhựa xuất hiện
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra phần kiến thức Tiếng Việt (6 điểm)
Câu 1: Đáp án B (0,5 điểm) M1
Câu 2: Đáp án C (0,5 điểm) M1
Câu 3: Đáp án B (1 điểm) M3
Câu 4: Đáp án B (0,5 điểm) M2
Câu 5: Đáp án A.(1 điểm) M1
Câu 6: Học sinh tím từ trái nghĩa đúng yêu cầu: nóng – lạnh; yếu – khoẻ; to – nhỏ (bé); dài – ngắn; thấp - cao (1 điểm) M2
         Câu 7: Đáp án "Mùa đông đến, chim én bay  tránh rét ở đâu?" hoặc"Mùa đông đến, chim én bay ở đâu tránh rét?" (0,5 điểm) M3
Câu 8: Học sinh viết hoa chữ đầu câu (Chiều) và tên riêng (Bình) và điền dấu chấm hỏi vào cuối câu. (1 điểm)  M4
                              Ma trận phần kiểm tra (Chính tả- Tập làm văn)

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Viết chính tả Số câu 1 1
Số điểm 4 4
Câu số 1 1
2 Viết văn Số câu 1 1
Số điểm 6 6
Câu số 1 1
Tổng số câu 1 1 2


 I: Đọc thành tiếng ( 1 điểm)  
Tiêu chuẩn cho điểm đọc Điểm
Đọc rõ ràng, rành mạch, lưu loát 1 điểm
Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa. 1 điểm
Đọc diễn cảm 1 điểm
Trả lời đúng câu hỏi của giáo viên nêu 1 điểm
Cộng 4 điểm
Chú ý 
- Đọc sai từ 3 đến 6 tiếng trừ 0,25 điểm.
- Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ trừ 0,25 điểm.
- Giọng đọc chưa thể hiện rõ biểu cảm trừ 0,25 điểm.
II: Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm)
 Học sinh khoanh đúng cho điểm như sau.
Câu 1 2 3 4          5
Ý đúng B C B B        A
Điểm 0,5 0,5 1 0,5         1

Câu 6: (1 điểm)
Câu 7:  (0,5 điểm)
Câu 8:  (1 điểm)
II. CHÍNH TẢ (4 điểm)
Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ, đúng đoạn văn: 4 điểm. 
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu, vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) mỗi lỗi trừ 0.2 điểm.
- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,... bị trừ 1 điểm toàn bài. 
- Điểm toàn bài viết trừ không quá 1 điểm.
III. Tập làm văn (6 điểm)
Hs viết được đoạn văn đúng yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, biết dùng từ, đặt câu cho diểm tối đa. Nếu hs viết chưa đúng yêu cầu, diễn đạt chưa mạch lạc, chưa biết dùng từ, đặt câu thì tuỳ mức độ để trừ điểm.
Lưu ý: Khi chấm bài giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.

TT Điểm thành phần Mức điểm 
 
1,5 1  
  0,5 
1 Mở bài (1 điểm)  
2a Thân bài (4 điểm) Nội dung (1,5 điểm)  
2b Kĩ năng (1,5 điểm)  
2c Cảm xúc (1 điểm)  
3 Kết bài (1 điểm)  
4 Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)  
5 Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)  
   6 Sáng tạo (1 điểm)  

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2

Mạch kiến thức,
kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL HT khác TN
KQ TL HT khác TNKQ TL HT khác TNKQ TL HT khác TNKQ TL HT khác
1. a.Kiến thức tiếng Việt, văn học ĐTT Số câu 1 1 1 1 2 2  
Số điểm 0,5 0,5 1 1 1 2  
Câu số 7 8 9 10
2. Đọc a) Đọc thành tiếng Số câu 1 1
Số điểm 3
b) Đọc hiểu Số câu 2 1 1 1 1 3 3  
Số điểm 1 0,5 0,5 1 1 1,5 2,5  
Câu số 1,2 3 4 5 6
3. Viết a) Chính tả Số câu 1 1
Số điểm 2,0 2,0
b) Đoạn, bài
(viết văn) Số câu 1 1  
Số điểm 8 8  
4.
Nghe -nói Kết hợp trong đọc và viết chính tả
Tổng Số câu 3 1 2 1 1 3 2 5 6 2
Số điểm 1,5 2,0 1,0 0,5 3,0 10 2,0 2,5 12,5 5,0