MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA 
Môn: Tiếng Việt

CHỦ ĐỀ Số câu và số điểm Mức 1 
Mức 2 
Mức 3 
Mức 4 
Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Đọc hiểu văn bản Số câu 2 2 1 5
Số điểm 1 1 1 3
2. Kiến thức tiếng việt Số câu 1 2 1 3
Số điểm 1,5 1,5 1 33. Tổng Số câu 3 4 2 9
Số điểm 1,5 2 2 6

Trường Tiểu học ..................                KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ II
Lớp:        ……………………….                LỚP 1 - NĂM HỌC: 2016-2017
Họ và tên:...................................................               Môn: Tiếng Việt 
                                                                                   Thời gian: 40 phút 
Điểm Lời phê của cô giáo 

A / KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)  

I/ ĐỌC THÀNH TIẾNG (7điểm)
                               Chú gà trống ưa dậy sớm
           Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. 
           Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng gừ gừ kêu: “Rét! Rét!” 
           Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. 
           Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt, 
vỗ cánh phành phạch, rồi gáy vang: ‘’Ò … ó … o … o …’’
                                                                Theo sách Tiếng Việt lớp 2 cũ

TRẢ LỜI CÂU HỎI:  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Bác mèo mướp nằm ngủ ở đâu? (-0,5 điểm)
A. Bên đống tro ấm         B. Trong bếp           C. Trong sân                 D. Ngoài vườn 

Câu 2: Mới sớm tinh mơ, con gì đã chạy tót ra giữa sân? (0,5 điểm)
A. Mèo mướp           B. Chú gà trống             C. Chị gà mái                   D. Chó xù 

Câu3: Chú gà trống chạy tót ra giữa sân để làm gì? (0,5 điểm)
A. Tắm nắng           B. Nhảy múa          C. Tìm thức ăn      D. Gáy vang:Ò…ó…o... o…! 

Câu 4: Ý nào diễn tả đôi mắt của bác mèo mướp (0,5 điểm)
A. Tròn xoe như hai viên bi                   B. Lim dim đôi mắt
C. Đôi mắt sáng long lanh                     D. Đôi mắt sáng rực lên

Câu 5: Em hãy viết câu tả đôi cánh chú gà trống. (1 điểm) 

II. Kiểm tra Nghe – Nói ( 1 điểm) Giáo viên : Hỏi 1 trong 2 câu sau:
1. Em đã bao giờ nhìn thấy con mèo chưa?
2. Hãy kể tên những loại mèo mà em biết?

 B. KIỂM TRA VIẾT
           I.Viết chính tả (7 điểm)
                                                        Hoa mai vàng
          Nhà bác khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ,rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng.
          Mai thích hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.


           II. Bài tập: ( 3 điểm)
Câu 1: Điền vào chỗ trống: (0,5 điểm)
a) Điền g hay gh:    . . . à gô                         . . .ế gỗ
b) Điền s hay x :     hoa  . . .en                    quả … oài 
Câu 2: Nối  theo mẫu : (1 điểm).


Câu 3: Điền oang hay oăng : (0,5 điểm).               vết dầu l………….
Câu 4: Hãy kể tên các bộ phận của con gà trống? (1 điểm)

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 1
CHỦ ĐỀ Số câu/ Câu số/
Điểm số Mức 1 
( 3 ) Mức 2 
( 3 ) Mức 3 
( 3 ) Mức 4 
( 1 ) Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL


SỐ HỌC 
Số câu 3 2 1 1 5 1
Câu số 1,2,3 4,5 8 10
Số điểm 3 2 1


ĐẠI LƯỢNG
Số câu 1 1 1 1
Câu số 6 10
Số điểm
1
1HÌNH HỌC Số câu 1 1
Câu số 7
Số điểm 1GIẢI TOÁN:
Số câu 1 1
Câu số
9
Số điểm 1
CỘNG 3 3 1 2 1 7 3

ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM MÔN TOÁN
I. Phần trắc nghiệm : (7 điểm) 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
C B B C D C A
1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm

II. Phần tự luận: (3 điểm)
Câu 8 : ( 1 điểm): Làm đúng mỗi phép tính được 0, 25 điểm
Câu 9 : ( 1 điểm): Viết đúng lời giải được 0, 25 điểm ; 
                              Viết đúng phép tính 0,5 điểm
                              Viết đúng đáp số được 0,25 điểm
Câu 10 : ( 1 điểm): Viết đúng dấu vào mỗi phép tính được 0, 5 điểm


Trường Tiểu học ..................               KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ II
Lớp:                                                                LỚP 1 - NĂM HỌC: 2016-2017
Họ và tên:...................................................              Môn: TOÁN

                                                                  Thời gian: 40 phút 
Điểm 
Lời phê của cô giáo 


I. Trắc nghiệm:   Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng
Câu 1:  Trong các số :  55 , 68 , 84 , 27 , số nào lớn nhất
A . 55 B . 84 C .  68 D .  27

Câu 2 : Số liền trước của 70 là :
A . 62 B . 58 C .  69 D .  64


Câu 3:   “Số 55” đọc  là :                    
A. năm năm. B.  năm mươi lăm
C. năm mươi năm .                                    D.  lăm mươi lăm
          
             Câu 4:    Tính 32 + 50 = ?
A . 62 B . 82 C .  72 D .  52

   
Câu 5 : Tính :            84    +    4   -  7  = . . . . .       
    A :  80               B : 85               C:  83               D:  81

Câu 6 : Nếu hôm nay là thứ ba ngày 6 tháng 5 thì ngày mai là:
A.   Thứ năm ngày 7 tháng 5       C.  Thứ tư ngày 7 tháng 5 
B.   Thứ ba ngày 5 tháng 5       D.   Thứ năm ngày 8 tháng 5
 Câu 7 : Hình vẽ bên có:              A                                            B
          A.   4 hình tam giác.                                   
         B.   3 hình tam giác.
         C.   2  hình tam giác.
                                                                         C D                        E                                                                                        
        
        II. Tự luận 
Câu 8: Đặt tính rồi tính :
40 + 40 29 - 9 24 + 3 70 - 30


Câu 9 : Hà có  35 que tính , Lan có 24 que tính . Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?
Giải


                                         
 Câu 10 :           ?              55              4  =  51 57                  2   >  58