Cuốn sách “Học Tốt Sinh Học 9” của tác giả La Thị Thu Cúc – Nguyễn Văn Hùng biên soạn nhằm giúp các em nắm vựng kiến thức trọng tâm sinh học chương trình lớp 9, đồng thời giúp các em rèn luyện, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và làm bài tập tự luận.