Cuốn sách Giúp Em Học Giỏi Hóa Học 10 được biên soạn theo chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong một bài học gồm những phần chính sau:

  • Kiến thức cấn nhớ: Nêu những nội dung trọng yếu nhất giúp cho học sinh cũng cố lại kiến thức đã học một cách hệ thống. Bên cạnh những kiến thức căn bản còn bổ sung vào những lưu ý, bài tập áp dụng, luyện tập, các dạng bài tập thường gặp và phương pháp giải chúng. Bài tập ví dụ rất đa dạng giúp cho các em tham khảo nhiều dạng bài tập để các em hiểu sâu hơn phần kiến thức đã học và giúp học tốt hơn môn Hóa học trong nhà trường.
  • Phương pháp giải toán: Gồm những phương pháp giải các dạng toán có trong chương trình học, trình bày một cách rõ ràng và cặn kẽ từng bước một giúp cho các em học sinh dễ dàng tiếp cận bài toán hóa học mà không phải “lo ngại”. Bên cạnh phương pháp có các bài tập áp dụng phương pháp đó để minh hoa rõ hơn phương pháp đã nêu. Đây là phân trọng tâm của bộ sách này.
  • Gợi ý đáp án bài tập: Hướng dẫn và đáp án các bài tập trong chương trình học, giúp cho các em khi gặp những bài khó chưa có hướng để làm. Tất cả các bài tập trong chương trình giảng dạy chính khóa của nhà trường, các em phải tự mình làm trước khi xem phần hướng dẫn. Nếu“ làm được như vậy thì việc học của các em mới hiệu quả và đạt nhiều thành tích trong học tập.