Cuốn sách “Giải Bài Tập Vật Lý 9” là tài liệu giúp các em có tài liệu học tốt và làm quen với các dạng bài tập vật lý cũng như phương pháp giải.