ĐỀ 5 Bài 1: Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể) a) b) c) 19 4 19 3 2 . . 1 17 7 17 7 7   d) 4 11 9 6 75% 13 15 13 5      Bài 2: Tìm x biết : a) b) 3 1 7 2 4 3 12 x    c) 2 1 11 3 9 x    d) 1 3 1 3 2 4 2 x x    Bài 3: Khối 6 của một trường có 4 lớp 6A, 6B, 6C, 6D gồm tất cả 168 học sinh. Số học sinh lớp 6A bằng tổng số học sinh của khối. Số học sinh lớp 6B bằng tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng tổng số học sinh 2 lớp còn lại. Hỏi lớp 6D có bao nhiêu học sinh? TỔ TOÁN - THCS ĐIỆN BIÊN_____________________________________________________ TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 6 HK2-TỔ TOÁN-THCS ĐIỆN BIÊN-Q.BÌNH THẠNH 43 Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy; Oz sao cho góc xOy = 420 ; góc xOz = 1200 . a) Hỏi trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Gọi Om là tia phân giác của góc xOy. Tính góc xOm và góc mOz. Bài 5: Một lít xăng giá 17500 đồng. Đầu tuần xăng giảm 7%, sau đó giá lại tăng 5%. Sau hai lần tăng giảm, giá một lít xăng là bao nhiêu?