ĐỀ 2 Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính: a) 13 75% 0,375 8   b) 13 2 5 13 8 . . 21 7 21 7 21     c) 7 5 7 1 : 36% . 8 36 24 25 3            Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x, biết: TỔ TOÁN - THCS ĐIỆN BIÊN_____________________________________________________ TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 6 HK2-TỔ TOÁN-THCS ĐIỆN BIÊN-Q.BÌNH THẠNH 39 a) 3 3 2 8 2  x b) 5 3 40% 14 70    x c) 1 1 2 7 1 4 2 5 8    x Bài 3: (2 điểm) Sau một tháng phát động phong trào đóng góp sách giáo khoa để tặng cho các bạn học sinh nghèo, toàn trường đã thu được 600 quyển sách. Trong đó, số sách thu được của khối 6 và khối 7 lần lượt chiếm 1 6 và 25% tổng số sách, số sách thu được của khối 8 bằng 3 4 số sách thu được của khối 9. Tính số sách mỗi khối đã đóng góp. Bài 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho 0 0 xOy xOz   60 , 120 . a) Tính số đo yOz . b) Vẽ Ot là tia phân giác của xOy . Chứng tỏ zOt là góc vuông. c) Vẽ Om là tia đối của tia Oz. Tia Ox có phải là tia phân giác của yOm không? Vì sao?