ĐỀ SỐ 17: TRƯỜNG THCS VINSCHOOL CENTRAL PARK Câu 1. (1,5 điểm) Theo thống kê từ trang https://www.accuweather.com/ về nhiệt độ   oC thực các ngày trong tháng 2/2020 (từ ngày 01/02 đến 29/02) tại TPHCM như sau: 32 32 33 35 34 32 35 35 32 33 35 35 35 32 32 35 36 33 35 34 35 35 35 35 34 36 35 35 34 a. Dấu hiệu quan tâm là gì? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu? b. Lập bảng tần số và tính nhiệt độ trung bình của tháng 2/2020 tại TPHCM. Câu 2. (1,5 điểm) a) Thu gọn đơn thức   2 1 3 2 2 3 ( ) . . . 2 2 A x xy x y   . Tính giá trị của đơn thức A(x) khi x = -1 và y = 1 b) Thu gọn đa thức sau: 1 1 2 3 2 3 ( ) 2 1 3 9 B x x y xy x y xy       Câu 3. (1,5 điểm) Cho hai đa thức 4 3 4 2 4 3 3 2 1 1 ( ) 2 3; ( ) 3 2 1 2 3 M x x x x x N x x x x x            a) Tính M(x) + N(x) b) Tính M(x) – N(x) Câu 4. (1 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau: a) P x x ( ) 2 4   b) 2 Q x x ( ) 2020   Câu 5. (0,75 điểm) Người ta điều động đến các xe cứu hỏa để vừa dập tắt lửa vừa đưa người từ tòa nhà ra đám cháy. Khi đó chiều dài chiếc thang EF trên xe phải vươn tới để đến được nóc ngôi nhà cao 12m là bao nhiêu? 16 Câu 6. (0,75 điểm Trước ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 năm 2020, rất nhiều gia đình đã tự tạo ra dung dịch nước rửa tay khô để phòng bệnh cho gia đình mình. Vậy cần phải thêm bao nhiêu ml nước để điều chế dung dịch cồn 70o từ 500ml dung dịch cồn 90o ? (Biết rằng cồn 90o có nghĩa là cứ 100ml dung dịch có 90ml cồn và 10ml nước) (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2) Câu 7. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BA = BD. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC, cắt AC tại E. a) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC b) Chứng minh    ABE DBE c) Gọi F là giao điểm của DE và BA. Chứng minh BE là đường trung trực của đoạn thẳng FC.