SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: Lịch sử – Lớp 7 Thời gian làm bài :45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 : (3 điểm) Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc? Câu 2 : (2 điểm) Phong trào Tây Sơn đã có những cống hiến to lớn nào đối với lịch sử dân tộc? Câu 3: ( 2 điểm) Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789 ? Câu 4: ( 3 điểm) Em hãy tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung từ 1771 đến 1792 và trình bày suy nghĩ của bản thân về cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ ?