PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 11
Đề số 14
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính
a) A =−+ 3 2 2 8 50
b) ( ) ( ) 2 2
B = 53 23 + +−
Bài 2: (2 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d1): y= 2x - 3
a) Vẽ (d1).
b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2): 1 2
2 y x =− + bằng phép toán.
Bài 3: (1 điểm) Giá bán một máy tính được giảm 10%. Nếu mua online thì được giảm tiếp
5% trên giá đã giảm. Hỏi khi mua online thì ta phải trả bao nhiêu tiền (giao hàng miễn
phí) ? Biết giá máy tính là 15 triệu đồng (đã bao gồm VAT).
Bài 4: (1 điểm)
a. Một người đứng cách chân tòa nhà BITEXCO (Thành phố Hồ Chí Minh) một
khoảng BC = 151,5m nhìn thấy đỉnh tòa nhà này theo góc nghiêng BCA =
600
). Tính chiều cao AB của tòa nhà. (Học sinh vẽ sơ đồ vào bài làm và làm
tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài 5: (1 điểm)
Ông A muốn pha chế nhớt và xăng theo một tỷ lệ phù hợp khoảng
chừng 1: 25 để chạy máy cưa. Ông có một bình chứa 1 lít trong đó tỷ lệ nhớt
với xăng là 1: 11 và một bình chứa 2 lít trong đó tỷ lệ nhớt với xăng là 1: 99
mỗi lít. Ông trộn cả hai bình vào một bình 3 lít. Hỏi tỷ lệ nhớt và xăng đã phù hợp chưa ?
Bài 6: (3 điểm) Từ một điểm A ngoài (O; R) với OA > 2R, vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC (B; C là 2
tiếp điểm).
a) Chứng minh các ∆OAB, ∆OAC vuông, suy ra 4 điểm A; B; O; C cùng thuộc 1
đường tròn.
b) Vẽ BI ⊥ AC tại I (I ∈ AC), CK ⊥ AB tại K (K ∈ AB); BI cắt CK tại M. Chứng minh
OA ⊥ BC và 3 điểm O, M, A thẳng hàng.
c) Gọi E, D lần lượt là trung điểm của AB, AE. Đường vuông góc với OA vẽ từ E cắt
CD tại G. Chứng minh rằng tia AG đi qua trung điểm của đoạn CE.
------------- HẾT ----------