PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN BÌNH Trường THCS HOÀNG HOA THÁM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: HÓA – LỚP 9 Câu 1 (1đ): Thực nghiệm cho thấy benzen vừa thể hiện tính chất giống phân tử metan, vừa giống etilen vì phân tử benzen có cấu tạo rất đặc biệt, em hãy viết CTCT của benzen. Câu 2 (2đ): Metan ( CH4) là thành phần chính của khí thiên nhiên, metan có nhiều tính chất giống khí hidro như: là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, cháy với ngọn lửa màu xanh. Theo em , làm cách nào để nhận biết hai khí Metan và khí Hidro? Câu 3 (2đ): Để điều chế ra rượu etylic C2H5OH, người ta lên men rượu từ glucozơ (C6H12O6) a) Em hãy viết PTHH điều chế rượu từ glucozơ? b) Em hãy cho biết tác hại khi sử dụng rượu không kiểm soát? Câu 4 (1.5đ): Em hãy lập sơ đồ chuyển hóa thể hiện mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic và viết PTHH thể hiện sự chuyển hóa đó. (ghi rõ điểu kiện nếu có) Câu 5 (2đ): Làm gương soi và tráng ruột phích là hai ứng dụng rất gần gũi của glucozơ vì đây là sản phẩm của phản ứng tráng gương (phản ứng thể hiện tính oxi hóa của glucozơ). a)Viết phương trình tráng gương của glucozơ b) Mô tả hiện tượng quan sát được Câu 6 (1.5đ): Đốt cháy hoàn toàn 4.48 l khí etilen (đktc) trong bình đựng khí oxi. a)Tính thể tích oxi cần dùng ( đktc) b) Cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua dd nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được. C= 12, H = 1, Ca = 40 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 HKII (2018-2019) Môn: HÓA – KHỐI 9 Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng điểm Viết CTCT của benzen Câu 1 (1đ) 1đ (10%) Nhận biết CH4 và H2 Câu 2 (2đ) 2đ (20%) Viết PTHH điều chế rượu từ glucozơ Tác hại của việc sử dụng bia rượu không kiểm soát Câu 3 (2đ) 2đ (20%) Lập sơ đồ chuyển hóa giữa etilen, rượu etylic và axit axetic Câu 4 (1.5đ) 1.5đ (15%) Mô tả hiện tượng phản ứng tráng gương và viết PTHH Câu 5 (2đ) 2đ (20%) Bài toán: đốt cháy etilen, dẫn sản phẩm cháy qua dd nước vôi trong Câu 6 (1đ) Câu 6 (0.5đ) 1.5đ (15%) Tổng điểm % 3đ (30%) 3đ (30%) 2đ (20%) 2đ (20%) 10đ (100%) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 2 HKII (2018-2019) Môn: HÓA – KHỐI 9 Diễn giải Điểm Ghi chú Câu 1 (1đ) 1 đ Học sinh viết CTCT dạng khai triển hay thu gọn đều được Câu 2 (2đ) Cách 1: Đốt cháy hai khí, dẫn sản phẩm cháy đi qua dd nước vôi trong. Khí nào sản phẩm làm đục nước vôi là CH4, còn lại là H2 CH4 + 2O2 → CO2 + H2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O Cách 2: Dẫn hai khí đi qua bột CuO nung nóng. Khí nào làm chất bột màu đen chuyển thành đỏ là H2, còn lại là CH4 CuO + H2 → Cu + H2O 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 0,5đ Chọn đúng 0,25đ/chất Thiếu đk -0.25 Câu 3 (2đ) C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 Rượu tác động đến thần kinh trung ương làm đau đầu,giảm trí nhớ, nói líu lưỡi, nhiễm độc gan... Tai nạn giao thông Bạo lực gia đình... 1 đ 0,5đ 0,5đ Cân bằng sai – 0,25đ thiếu điều kiện – 0,25đ Mỗi ý 0.5 đ Câu 4 (1.5đ) C2H4 → C2H5OH → CH3COOH C2H4 + H2O → C2H5OH 0,5đ 0,5đ Thiếu đk – 0.25 Men rượu axit C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O 0,5đ Câu 5 (2đ) C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag↓ - Có một lớp bạc trắng sáng bám trên thành ống nghiệm 1 đ 1 đ Thiếu đk không trừ điểm Câu 6 (1.5đ) n C2H4 = 0.2 mol C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O 1 : 3 : 2 : 2 0.2 0.6 0.4 0.4 V O2 = 0.6 x 22.4 = 13.44 lit CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 1 : 1 : 1 : 1 0.4 0.4 04 0.4 mCaCO3 = 0.4 x 100 = 40 g 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ Men giấm NH3/to