PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN THỦ ĐỨC
Đề số 12
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính
a/ 5 12 27 3 48 9 3 −+ − b/ 14 7 15 5 2
:
21 1 3 7 5
  − −   −
  −− −
Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết: ( )
2
2x 3 1 − =
Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y x = + 3 1 có đồ thị (d1) và hàm số y x =− − 2 có đồ thị
(d2).
a/ Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b/ Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán.
Bài 4: (1 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A có đường cao AK.
Biết AB = 3,6cm, AC = 4,8cm. Tính BC, BK, CK, AK.
Bài 5: (0,5 điểm) Tính chiều cao của cây trong hình vẽ, biết rằng
người đo đứng cách cây 2,5m và khoảng cách từ mắt người đo đến
mặt đất là 1,5m. (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)
Bài 6: (3 điểm) Cho đường tròn (O), điểm M nằm ngoài đường tròn.
Kẻ các tiếp tuyến MB, MC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm)
a/ Chứng minh rằng OM vuông góc với BC.
b/ Vẽ đường kính CE. Chứng minh rằng BE song song với MO
c/ Tính độ dài các cạnh của tam giác BCM; biết OB = 2cm, OM = 3cm.
Bài 7: (0,5 điểm) Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó
bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 4,5m và chiều dài
18m.
Bài 8: (0,5 điểm) Một người quan sát đặt mắt ở vị trí A có độ cao cách
mặt nước biển là AB = 6m. Tầm nhìn xa tối đa là đoạn thẳng AC (với
C là tiếp điểm của tiếp tuyến vẽ qua A, xem hình bên). Cho biết bán
kính của Trái Đất là OB = OC = 6400 km, tính AC theo đơn vị km
(làm tròn đến hàng đơn vị).
___________________Hết______________