PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 4
Đề số 11
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (1,5 điểm)
Thực hiện phép tính:
a/ ( ) 75 3. 15 5. 4 5
15
++ − b/
10 2 38 12 2
2 3 22
  + ⋅−     +
Câu 2 (1 điểm)
Cho hình chữ nhật có chiều dài bằng 10 2 5 + m và chu vi bằng 40m. Tính diện tích
hình chữ nhật đó.
Câu 3 (1,5 điểm)
a/ Vẽ đồ thị hàm số (D) : y =
3 2
2
x +
b/ Cho 3 đường thẳng (D1): y = 1 – 3x ; (D2) : y = 3x + 5 và (D3) : y = 2(1 – x) – x. Tìm
các cặp đường thẳng cắt nhau và song song. Giải thích.
Câu 4 (1 điểm)
Bạn Hoa vào nhà sách Fahasa mua một số quyển tập với giá 8000 đồng/ 1 quyển tập
và 1 quyển sách “Tài liệu Dạy – Học Toán 9” với giá 59000 đồng.
a/ Tính số tiền bạn Hoa phải trả khi mua 4 quyển tập và 1 quyển sách.
b/ Nếu bạn Hoa đem theo 119000 đồng. Gọi x là số tập bạn Hoa mua và y là số tiền phải
trả (bao gồm mua tập và 1 quyển sách). Hãy biểu diễn y theo x và tính số tập tối đa bạn
Hoa có thể mua được?
Câu 5 (1 điểm)
Một chiếc máy
bay xuất phát từ vị trí
A bay lên với vận tốc
500 km/h theo đường
thẳng tạo với phương
ngang một góc nâng 200
(xem hình bên).
Nếu máy bay
chuyển động theo
hướng đó đi được 10 km đến vị trí B thì mất mấy phút? Khi đó máy bay sẽ ở độ cao bao
nhiêu kilômét so với mặt đất (BH là độ cao)? (độ cao làm tròn đến hàng đơn vị)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
10 km
200
A H
B
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC
Website:tailieumontoan.com 20
Câu 6 (1 điểm)
Một đoàn phiên dịch tiếng Anh, Pháp, Nga có 50 người (mỗi người phiên dịch một
thứ tiếng). Số người dịch tiếng Nga chiếm 28% đoàn phiên dịch. Số người dịch tiếng Anh
gấp ba lần số người dịch tiếng Pháp. Hỏi có mấy người phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp?
Câu 7 (3 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC). Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB cắt
BC tại H (H khác B). Qua O vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC tại E.
a/ Cho AB = 20cm, AC = 15cm. Chứng minh AH vuông góc với BC và tính độ dài AH.
b/ Chứng minh EH là tiếp tuyến của đường tròn (O).
c/ Vẽ HF vuông góc với AB tại F, OE cắt AH tại K, BE cắt HF tại I. Gọi T là giao điểm
của đường thẳng IK và AC. Chứng minh IT vuông góc với AC và AT.AC = 2AK2.