ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn: TOÁN; Khối: 11
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (1,0 điểm). Tìm tập xác định của hàm số  

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số  
Câu 3 (3,0 điểm). Giải các phương trình sau:
a)  
b)  
c)  
Câu 4 (1,0 điểm). Tại trạm xe buýt có 5 hành khách đang chờ xe đón, trong đó có anh A và chị B. Khi đó có một chiếc xe ghé trạm để đón khách, biết rằng lúc đó trên xe chỉ còn đúng 5 ghế trống (mỗi ghế trống chỉ có một người ngồi) bao gồm một dãy ghế trống 3 chỗ và 2 chỗ ghế đơn (tham khảo hình vẽ, các ghế trống được kí hiệu (1), (2), (3), (4), (5)). Cả 5 hánh khách này đều lên xe buýt. Hỏi có bao nhiêu cách ngồi để anh A và chị B luôn ngồi kế nhau?
Câu 5 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ   cho đường tròn   Biết ảnh của đường tròn   qua phép vị tự tâm   tỉ số   là   Viết phương trình đường tròn  
Câu 6 (3,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song. Gọi I, K lần lượt là hai điểm nằm trên các cạnh SA, SB sao cho    Gọi G là trọng tâm của tam giác SCD.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IKG) và (ABCD).
b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (IKG).
c) Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (IKG).

----- HẾT-----
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ...............................................................................................; Số báo danh: ............................