ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NH 2019 – 2020 MÔN : TOÁN - LỚP 9 QUẬN 5 TRƯỜNG THCS LÝ PHONG
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 TRƯỜNG THCS LÝ PHONG  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NH 2019 – 2020 MÔN : TOÁN - LỚP 9 Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) ( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra ) Câu 1: (1,5 điểm) a) Trong cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy vẽ đồ thị hai hàm số 2 2 x y  (P) và 3 1 2 y x   (D). b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán Câu 2: (2 điểm) a) Giải phương trình: 2 2 2 8 5 x x x     b) Không giải phương trình 2 4 8 0 x x    . Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 x và 2 x rồi tính giá trị của biểu thức 2 2 1 2 1 2 A x x x x    3 Câu 3: (1 điểm) Mẹ đi chợ mua thịt. Mẹ nói với người bán thịt muốn mua 2,4 kg thịt heo và 1,8 kg sườn heo và được tính tiền hết 912000 đồng. Do không mang đủ tiền nên mẹ yêu cầu người bán thịt cắt bớt lại 0,5 kg thịt heo và 0,6 kg sườn heo thì thấy tổng số tiền giảm so với lúc đầu là 244000 đồng. Hỏi giá bán mỗi kg thịt heo và mỗi kg sườn heo là bao nhiêu? Câu 4: (1 điểm) Một cây quạt giấy có bán kính 25 cm, biết  o AOB 130  (hình vẽ bên). Em hãy tính diện tích hình quạt AOB được tạo bởi cây quạt giấy? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) Câu 5: (1 điểm) Một hồ nước nhân tạo có dạng parabol 2 125 x y  có chiều sâu h = 5 m. Hãy tính chiều dài d của hồ là bao nhiêu? Giải thích x h = 5 m y d ? O Câu 6: (1 điểm) Có một hệ thống đường ống dẫn dầu dài 2590 km. Giả sử trong hệ thống đường ống đó được nối (các mối nối không đáng kể) từ các ống hình trụ bằng nhau có đường kính bao ngoài là 40 cm và độ dày của thành ống 20 mm. Hỏi nếu được chứa đầy trong hệ thống đường ống thì khối lượng dầu là bao nhiêu tấn biết khối lượng riêng của dầu là 870 kg/m3 (kết quả làm tròn đến hàng trăm). Câu 7: (2,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) và điểm M sao cho OM = 3R. Vẽ tiếp tuyến MA, MN của đường tròn (A, N là hai tiếp điểm), AN cắt MO tại H. a) Chứng minh bốn điểm A, O, N, M cùng thuộc đường tròn và MA2 = MH.MO b) Kẻ đường kính AB của (O), MB cắt (O) tại I (I ≠ B), IH cắt (O) tại D (D ≠ I), MD cắt (O) tại E (E ≠ D). Tính AH và tích HI.HB theo R c) Lấy điểm F thuộc (O) sao cho DF=DE   (F ≠ E). Gọi J là giao điểm của IF và DB. Chứng minh ba điểm E, H, B thẳng hàng và đường tròn ngoại tiếp ΔHBOđi qua điểm J. Chú ý: Câu 4, câu 5 và câu 6: không cần vẽ hình vào bài làm _______HẾT_______ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NH 2019 – 2020 MÔN : TOÁN - LỚP 9 Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu Nội dung Điểm 1a (1đ) Đúng 2 bảng giá trị Vẽ đúng 2 đồ thị 0,25x2 0,25x2 1b (0,5đ) Đúng phương trình hoành độ giao điểm 2 x 3 x 1 2 2   Đúng 2 cặp tọa độ giao điểm: (2; 2) và 1 1; 2       0,25 0,25 2a (1đ) Đưa về phương trình bậc hai: 2 3 8 5 0 x x    Tính được a + b + c = 0 hoặc    ' 1 0 hoặc    4 0 Tính đúng 1 2 5 1; 3 x x   0,25 0,25 0,25x2 2b (1đ) Nếu được a và c trái dấu hoặc a.c <0 hoặc tính được    129 0 Suy ra phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 Áp dụng định lý Viet: 1 2 1 2 1 4 2 b S x x a c P x x a                Suy ra       2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 5 1 161 5 2 4 16 A x x x x x x x x P S P P S                        0,25 0,25 0,25 0,25 3 (1đ) Gọi x (nghìn đồng) là giá bán mỗi kg thịt heo (x > 0) và y (nghìn đồng) là giá bán mỗi kg sườn heo (y > 0) Vì 2,4 kg thịt heo và 1,8 kg sườn heo được tính hết 912000 đồng nên ta có : 2,4x + 1,8y = 912 (1) Vì cắt bớt 0,5 kg thịt heo và 0,6 kg sườn heo thì tổng số tiền giảm so với lúc đầu là 244000 đồng nên ta có: 0,5x + 0,6y = 244 (2) Giải hệ phương trình (1) và (2) hoặc bấm máy được x = 200 (nhận) và y = 240 (nhận) 0,25 0,25 0,25 Vậy giá bán một kg thịt heo là x = 200 nghìn đồng và giá bán một kg sườn heo là y = 240 nghìn đồng 0,25 4 (1đ) Viết đúng công thức diện tích hình quạt 2 . . 360o R n S   Thay số và tính đúng diện tích hình quạt   2 2 .25 .130 709 360 o o S cm    Diện tích hình quạt khoảng 709 cm2 0,25 0,25x2 0,25 5 (1đ) Thế y = 5 vào 2 125 x y   2 5 125 x  2      x x 625 25 d = 2.25 = 50 Vậy chiều dài của hồ là 50m 0,25 0,25 0,25 0,25 6 (1đ) 2590 km = 2590000 m và 20 mm = 2cm Tính bán kính trong của đường ống     40 2 2 18 0,18 2 r cm m      Tính được thể tích bên trong hệ thống đường ống (tức là thể tích dầu hệ thống ống có thể chứa) là :   2 2 3 V r h m       .0,18 .2590000 83916 D = 870 kg/m3 = 0,87 tấn/m3 Tính khối lượng dầu: m = V.D = 83916π.0,87  229400 tấn Vậy nếu chứa đầy dầu trong hệ thống ống thì khối lượng dầu khoảng 229400 tấn 0,25 0,25 0,25 0,25 7a (1đ) Có   o o o MAO + MNO 90 90 180     tứ giác MAON nội tiếp  bốn điểm M, A, O, N cùng thuộc đường tròn Chứng minh AN  OM. Trong ΔMOA ; AH là đường cao  MA2 = MH.MO 0,25x2 0,25x2 7b (1đ) MO2 = MA2 + AO2  2 2 2 2 MA = MO - AO = 8R MA = 2R 2  AM.AO 2 2 AH.AO = AM.AO AH = = R MO 3  Tính tích HI.HB  o AIB = 90 (góc chắn nửa đường tròn)  o AIM = 90 0,25x2 0,25x2   o AHM AIM = 90   tứ giác AHIM nội tiếp HAI = HMI   (1)(cùng nhìn IH). Ta có OB2 = OA2 = OH.OM  OH OB = OB OM Từ (1) và (2) suy ra: AB.AD = AE.AC Suy ra:    OB OH OM OB OBH OMB c g c O chung           ∽ OBH = HMI   (2) Từ (1) và (2) suy ra: IAH = ABH   OAH = AMO   (cùng phụ AOH  ) và AMO = AIH   (tứ giác AMIH nt) OAN = AIH       2 2 2 IAH ABH AI IH AH AIH BAH AIH HAB BA AH BH 2 2 8 AH IH.BH R R 3 9                    ∽ 7c (0,5đ) Ta có: MA2 = ME.MD = MH.MD  ME MH MO MD     ME MH MO MD MHE MDO c g c M chung           ∽ MHE = MDO    tứ giác EHOD nội tiếp * Chứng minh tương tự IHOB nội tiếp * Chứng minh MK là trung trực của DB Chứng minh EHM = BHK   ba điểm E, H, B thẳng hàng Chứng minh IOB IJB    Tứ giác IOJB nội tiếp, mà tứ giác IHOB nội tiếp I, H, O, J, B cùng thuộc đường trònđường tròn ngoại tiếp ΔOHBđi qua J 0,25 0,25 K J E I H O M A N B D F Lưu ý: - Học sinh có cách giải khác nếu đúng thì giáo viên dựa trên thang điểm để chấm. - Học sinh không vẽ hình hoặc hình vẽ sai thì không chấm bài hình học. 

Nhận xét