UBND HUYỆN CHIÊM HÓA
TRƯỜNG THCS TÂN AN

Họ và tên: ....................................
   Lớp: ........... ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN THI: VẬT LÍ - LỚP: 7

Thời gian: 45. phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề này có ...... trang)

ĐIỂM KẾT LUẬN CỦA BÀI Nhận xét của giáo viên
Ghi bằng số Ghi bằng chữ
(Học sinh làm bài trực tiếp trên giấy này)
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: (0,5 điểm) Có thể làm cho vật nhiễm điện bằng cách nào?
A. Cọ xát.                        B. Hơ nóng vật.                                       
C. Bỏ vật vào nước nóng. D. Làm cách khác.

Câu 2: (0,5 điểm) Khi hai vật nhiễm điện đặt gần nhau thì có hiện tượng hút nhau. Ta có thể kết luận:
A. Chúng đều bị nhiễm điện âm. B. Chúng nhiễm điện khác loại.
C. Chúng đều bị nhiễm điện dương. D. Các nhận định trên đều sai.

Câu 3: (0,5 điểm) Vật nào dưới đây là vật dẫn điện:
A.  Một đoạn ruột bút chì. B. Một đoạn dây nhựa.
C. Một thỏi sứ. D. Một mảnh gỗ khô.

Câu 4: (0,5 điểm) Nam châm điện có thể hút được các:
A. Vụn giấy. B. Vụn nilong.
C. Vụn sắt.                                            D. Vụn đồng.

Câu 5: (0,5 điểm) Nếu sơ ý chạm vào dây dẫn có dòng điện đi qua cơ thể làm cho:
A. Tim ngừng đập. B. Cơ bị co giật.
C. Ngạt thở, thần kinh tê liệt. D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 6: (0,5 điểm) Sơ đồ mạch điện nào sau đây là sơ đồ xác định đúng chiều quy ước của dòng điện:                    
                                                                           
     
                                                        
II. Trắc nghiệm tự luận (7. điểm)
Câu 7: (3 điểm) Chất dẫn điện là gì, chất cách điện là gì? Nêu 3 ví dụ về chất dẫn điện, 3 ví dụ về chất cách điện? 

Câu 8: (2 điểm) 
a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Bộ nguồn điện hai pin mắc nối tiếp nhau, công tắc đang đóng, dây nối, bóng đèn.
b. Xác định chiều dòng điện theo quy ước trên sơ đồ của mạch điện đó.

Câu 9: (2 điểm) Hãy giải thích tại sao càng lau nhiều lần màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi bằng khăn bông khô thì màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi càng dính nhiều bụi vải ?