TRƯỜNG THCS PHẠM TRẤN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: VẬT LÍ 7
Thời gian làm bài: 45’ (Đề gồm 01 trang)
Ngày kiểm tra: 19 / 6 /2020
ĐỀ DÀNH CHO THÍ SINH CÓ SỐ BÁO DANH LẺ
Câu 1. (1,5 điểm)
Có mấy loại điện tích là những loại điện tích nào? Các điện tích tương tác nhau như thế nào?

Câu 2 : (2,0 điểm)
a) Dòng điện là gì? Nêu qui ước về chiều dòng điện?
b) Hãy kể hai thiết bị điện sữ dụng trong gia đình và cho biết chúng hoạt động dựa trên tác dụng gì của dòng điện?

Câu 3. (2,0 điểm)
a) Dùng đũa thuỷ tinh cọ xát vào mảnh lụa, đũa thuỷ tinh nhiễm điện tích dương hỏi mảnh lụa nhiễm điện tích gì? Tại sao.
a) Để lau sạch mặt gương, mặt tivi ta dùng rẻ khô hay rẻ ẩm? Tại sao.

Câu 4 : (4,5 điểm)
a) Số vôn trên mỗi dụng cụ điện cho biết gì?
b) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Nguồn điện 2 pin mắc nối tiếp, 2 bóng đèn mắc song song, 1 công tắc, dây dẫn.
- Hãy xác định chiều dòng điện chạy trong mạch mà em đã vẽ?
- Nếu tháo bớt một bóng đèn ra thì bóng còn lại có sáng không ? Vì sao?
c) Nếu mắc thêm một vôn kế vào hai đầu nguồn điện ta thấy vôn kế chỉ 3V, thì hiệu điện thế hai đầu mỗi bóng đèn sẽ bằng bao nhiêu?

--------------------------- Hết ----------------------------