Đề bài

A.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Ánh sáng mặt trời đi qua vật nào dưới đây không bị tách ra các màu?

   A. Giọt nước đọng trên lá cây

   B. Bong bóng xà phòng

   C. Tấm thủy tinh mỏng

   D. Váng dầu, mỡ.


Câu 2. Chọn câu đúng?

   A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng màu đỏ

   B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng

   C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen

   D. Chiếc bút màu xanh để trong phòng tối cũng thấy màu xanh.


Câu 3. Nguồn sáng nào sau đây không phát ra ánh sáng trắng?

   A. Bóng đèn pin đang sáng

   B. Bóng đèn ống thông dụng

   C. Bóng đèn LED vàng

   D. 1 ngôi sao.


Câu 4. Chọn câu nói đúng trong các câu nói sau:

Ánh sáng trắng phát ra từ:

   A. Mặt trời

   B. Các bóng đèn có dây tóc

   C. Đèn pin

   D. Cả 3 câu A, B, C


Câu 5.  Trong các công việc sau đây, công việc nào tác dụng nhiệt của ánh sáng?

   A. Cây quang học nhờ ánh sáng mặt trời

   B. Làm muối ngoài đồng muối

   C. Thỉnh thoảng đưa trẻ ra tắm nắng vào buổi sáng

   D. Cơ chế tạo máy tính bỏ túi dùng ánh sáng mặt trời.


B.TỰ LUẬN


Câu 6. Khi chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp qua lăng kính ta sẽ thu được ánh sáng nào? Từ đó cho biết công dụng của lăng kính?  


Câu 7: Khi nhìn thấy vật màu đen thì có ánh sáng nào từ vật đến mắt ta? 
Lời giải chi tiết

1. C

2. C

3. C

4. D

5. B

Câu 1 : Chọn C

Ánh sáng mặt trời đi qua Tấm thủy tinh mỏng thì không bị tách ra các màu

Câu 2 : Chọn C

Câu đúng: Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen .

Câu 3 : Chọn C

Một đèn LED vàng thì đó là nguồn sáng vàng không phải là nguồn phát ra ánh sáng trắng.

Câu 4 : Chọn D

Mặt trời, các bóng đèn có dây tóc, bóng đèn pin có thế phát ra ánh sáng trắng.

Câu 5 : Chọn B

Làm muối ngoài đồng muối là công việc ứng dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng.

Câu 6 :

Khi chiếu chùm ánh sáng hẹp qua lăng kính ta sẽ thu được nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nằm sát nhau liên tục tạo thành dải màu cầu vồng.

Lăng kính có tác dụng tách chùm ánh sáng trắng thành những chùm sáng màu đi theo mỗi phương khác nhau.

Câu 7 :

Khi nhìn thấy vật màu đen thì không có ánh sáng nào từ vật đến mắt ta. Ta thấy được vật vì có ánh sáng từ các vật bên cạnh đến mắt ta.