Đề bài

A.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đặt 1 vật màu xanh lục dưới ánh sáng màu đỏ, ta sẽ thấy ánh sáng màu gì?

   A. Màu đen

   B. Màu trắng

   C. Màu xanh lục

   D. Màu đỏ.


Câu 2. Trong trường hợp nào dưới đây chùm ánh sáng trắng không bị phân tích thành các chùm sáng có màu khác nhau?

Cho chùm ánh sáng trắng

   A. Qua lăng kính

   B. Phản xạ trên gương phẳng

   C. Phản xạ trên mặt đĩa CD

   D. Phản xạ vào bong bóng xà phòng


Câu 3. Khi nhìn thấy vật màu xanh lục thì có ánh sáng nào đi từ vật đến mắt ta?

   A. Màu đỏ

   B. Màu lam

   C. Màu xanh lục

   D. Màu trắng.


Câu 4. Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng màu:

   A. Đỏ

   B. Trắng

   C. Xanh

   D. Tất cả ánh sáng màu.


Câu 5. Chiếu ánh sáng màu đỏ qua tấm lọc màu vàng, ánh sáng thu được có màu gì?

   A. Màu da cam

   B. Màu vàng

   C. Màu đỏ

   D. Thấy tối, không có màu đỏ hoặc vàng.


B.TỰ LUẬN


Câu 6. Có thể phân tích ánh sáng trắng bằng những phương pháp nào?  


Câu 7: Có thể coi cách dùng các tấm lọc màu như một phương pháp phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu được được không?  
Lời giải chi tiết

1. A

2. B

3. C

4. A

5. D

Câu 1 : Chọn A

Đặt 1 vật màu xanh lục dưới ánh sáng màu đỏ, ta sẽ thấy ánh sáng màu màu đen vì ánh sáng đỏ bị màu xanh hấp thụ hết.

Câu 2 : Chọn B

Cho chùm ánh sáng trắng phản xạ trên gương phẳng thì chùm ánh sáng trắng không bị phân tích.

Câu 3 : Chọn C

Khi nhìn thấy vật màu xanh lục thì có ánh sáng màu xanh lục đi từ vật đến mắt ta.

Câu 4 : Chọn A

Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng màu đỏ mà thôi còn hầu như không tán xạ màu khác.

Câu 5 : Chọn D

Chiếu ánh sáng màu đỏ qua tấm lọc màu vàng thì ta thấy tối không có màu đỏ hoặc vàng.

Câu 6 :

Có thể phân tích ánh sáng trắng bằng những phương pháp:

+ cho ánh sáng trắng đi qua 1 lăng kính

+ cho ánh sáng trắng phản xạ qua mặt ghi của đĩa CD

Câu 7 :

Chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta được ánh sáng đỏ. Ta có thể coi như tấm lọc màu đỏ có tác dụng tách chùm ánh sáng đỏ khỏi chùm ánh sáng trắng. Nếu thay tấm lọc màu đỏ bằng tấm lọc màu xanh thì ta thu được ánh sáng xanh. Cứ như thế thay các tấm lọc màu khác ta sẽ biết được trong chùm sáng trắng có những ánh sáng nào. Đây cũng là một cách phân tích ánh sáng trắng.