XEM TRỰC TIẾP         
Bộ sách “Cùng Học Tin Học Quyển 1 – Lớp 3” nằm trong bộ sách tin học dành cho học sinh tiểu học của Bộ giáo dục & Đào tạo. Sách được biên soạn để giúp các em tiếp cận với thế giới công nghệ thông tin.

Cuốn sách gồm các bài học sau:

  • Bài 1: Làm quen với máy tính
  • Bài 2: Chơi cùng máy tính
  • Bài 3: Em tập gõ bàn phím
  • Bài 4: Em tập vẽ
  • Bài 5: Em tập soạn thảo
  • Bài 6: Học cùng máy tính