Các Dạng Toán Cơ Bản và Nâng Cao Lượng Giác 11 gồm 6 dạng toán điển hình ,mỗi dạng được trình bày như sau :

  • Kiến thức cần nắm vững
  • Đề bài
  • Gợi ý phương pháp giải
  • Bài tập tự giải (chỉ có đáp số)
  • Bài tập trắc nghiệm

Ngoài ra cuối mỗi dạng toán còn có mục “Bạn có biết ?” gồm những mẫu chuyện toán học vừa nâng cao hiểu biết ,mở rộng tầm mắt,vừa có tính chất giải trí.