Cuốn sách “Bài tập trắc nghiệm toán 9 tập 2” của tác giả Lê Mậu Thống – Lê Mậu Thiện được soạn thảo theo chương trình toán 9 hiện hành. Bộ sách này bao gồm 2 quyển tập 1 và tập 2 với nội dung lý thuyết nằm trong cuốn Đại số 9 và Hình học 9.

Để các em nắm rõ kiến thức, vận dụng để giải toán, ở mỗi chương, cuốn sách đều có phần tóm tắt kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm. Và ở cuối chương đều có phần ôn tập chương và hướng dẫn cách giải một số bài tập trong chương.