Cuốn sách Bài Tập Bổ Sung Tiếng Anh 11 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 11 hệ thống lại những kiến thức cơ bản về ngữ pháp Tiếng Anh, có bài tập làm thêm để củng cố kiến thức trong sách giáo khoa, đồng thời giúp các em làm quen với các dạng bài tập, các đề thi tốt nghiệp gần đây nhất.

Mục lục:

Unit 1: Friendship

Unit 2: Personal experiences

Unit 3: A party

Unit 4: Volunteer work

…………………………..

Unit 14: Recreation

Unit 15: Space conquest

Unit 16: Thewonders of the world