Tuyển tập 50 đề thi học kỳ 1 toán lớp 3 – có đáp án (mới nhất) do Hồ Khắc Vũ tổng hợp và biên soạn theo thông tư 22 và công nghệ giáo dục của Bộ Giáo Dục nhằm giúp các em học sinh tự rèn luyện, cũng như là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo.

Đây là quyển sách thứ ba trong bộ sách “50 đề thi học kỳ 1 toán lớp 1,2,3,4,5” dành cho các em tiểu học.