Cuốn sách “45 Đề Trắc Nghiệm và Tự Luận Ngữ Văn 8” cung cấp cho các em 555 câu trắc nghiệm và 45 bài tập làm văn tự luận, cuốn sách tập hợp các kiến thức về ngữ pháp, tập làm văn và văn học được quy tụ và phản ánh đầy đủ trong từng đề thi, đồng thời hướng dẫn cho các em một cách chi tiết cách làm đề thi trắc nghiệm tự luận.