Cuốn sách “350 bài tập Hóa học chọn lọc và nâng cao lớp 8” của tác giả Ngô Ngọc An tuyển chọn các bài tập hóa học ở cả mức độ cơ bản và nâng cao, được chọn lọc từ các đề thi tuyển sinh Đại học trong các năm và trình bày dưới dạng chủ đề.

Sách gồm 6 chương:

  • Chương 1: Chất-Nguyên tử-Phân tử-Gồm 3 chủ đề: nguyên tử, nguyên tố hóa học; đơn chất và hợp chất-phân tử; Công thức hóa trị, hóa học.
  • Chương 2: Phản ứng hóa học-Gồm 2 chủ đề về: định luật bảo toàn khối lượng; lập phương trình hóa học.
  • Chương 3: Công thức hóa học-Phương trình hóa học-Gồm 2 chủ đề về: tính theo công thức hóa học; Tính theo phương trình hóa học.
  • Chương 4; Oxi-Không khí-Gồm 2 chủ đề: Sự oxi hóa, oxit; Phản ứng hóa học; Phản ứng phân hủy.
  • Chương 5: Hidro-Nước-Gồm 2 chủ đề: Phản ứng hóa học; Khử-Axit-Bazơ-Muối
  • Chương 6: Dung dịch-Gồm 4 chủ đề: Dung dịch và độ tan của một chất trong nước; pha trộn dung dịch; Chuyển đổi nồng độ dung dịch; Bài toán liên quan tới chuyển đổi nồng độ dung dịch

Ở mỗi chương trong sách được trình bày theo các chủ đề lớn, mỗi chủ đề đều có phần hướng dẫn lý thuyết hay gợi ý cách giải các bài tập để học sinh vận dụng một cách linh hoạt trong các tình huống khác nhau.