Bước 1: Vào Cài đặt trên điện thoại của bạn > Chọn Cài đặt chung.

Bước 2: Chọn Giới thiệu > Xem mục Phiên bản phần mềm để biết phiên bản iOS của điện thoại.